SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

GONDOSKODÁS – szakértelem és emberség

Impresszum

GONDOSKODÁS – szakértelem és emberség ■ A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet folyóirata

Főszerkesztő: Farkas Péter ■ Szerkesztőség: dr. Bagi Krisztina, Béres Orsolya, Forrai-Kiss Krisztina, Pujcsev-Fülepi Henrietta, Matolcsi-Papp Zoltán, Mózesné Ruzsák Beáta, Régi Viktória, Takács Bernadett, Vajda Kinga, dr. Vető Marietta ■ Olvasószerkesztő: Pujcsev-Fülepi Henrietta ■ Szerkesztőségi titkár: Béres Orsolya ■ Szerkesztő Bizottság: Dr. Beran Ferenc (PPKE), Dr. Birher Nándor (KRE), Dr. Bogár László (KRE), Dr. Molnár Attila (NKE), Dr. Nyitrai Ágnes (AVKTF), Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona (EKKE), Dr. Pikó Bettina (SZTE), Dr. Rosta Andrea (PPKE), Dr. Sárkány Péter (EKKE), Dr. Schadt Mária (PTE), Dr. Szabó-Tóth Kinga (ME) ■ Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1142 Budapest, Ungvár u. 64–66. ■ Tel.: +36 1 450 3230, fax: +36 1 450 3225 ■ E-mail: gondoskodas@nszi.hu ■ Honlap: www.nszi.huKiadó: Dr. habil. Tóth Tibor főigazgató ■ Lapterv és nyomdai kivitelezés: Innovariant Nyomdaipari Kft. • Felelős vezető: Drágán György • www.innovariant.hu Képek: iStock ■ ISSN: 2786-2941 (Nyomtatott); 2786-3794 (Online) ■ Megjelenik negyedévente ■ A folyóiratban megjelenő írások nem feltétlenül tükrözik a Slachta Margit NSZI álláspontját. ■ Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Visszatérés a Folyóiratunk menüponthoz.