SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

GONDOSKODÁS – szakértelem és emberség

Szerzőinknek

Folyóiratunk nyomtatott formában készül. A Slachta Margit NSZI honlapján a nyomtatott kiadás megjelenésével egyidejűleg elérhető a folyóirat azonos tartalmú digitális másolata.

A kéziratokat a szerkesztőbizottság részére kérjük benyújtani elektronikus, továbbszerkeszthető formában (pl. doc vagy docx).

A KÉZIRATOK ELBÍRÁLÁSA

Közlésre csak máshol nem publikált, és másik folyóiratnál nem bírált, eredeti írásművet fogadunk el.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőbizottságot illeti meg.

A GONDOSKODÁS 2022-től a szakmai-tudományos dolgozatok és kutatási összefoglaló tanulmányok kéziratainak véleményeztetése és kiadói szerkesztése szempontjából lektorált folyóirat.

Az ilyen – a szerkesztőbizottsághoz beérkezett –, formailag megfelelő kéziratokat a szerkesztőbizottság előzetes szűrése után két független szakmai bírálónak (lektornak) küldjük ki. A lektorok a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele a két lektor támogató véleménye. A lektorok által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. A két lektor egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk.

Kérjük a szerzőket, hogy a kézirataikat az alábbiak szerint alakítsák:

TERJEDELEM

kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a másfél kéziratívet 60.000 karaktert. (Alsó határt a műfaji sokféleség okán nem szabunk.)

Tanulmány, kutatási összefoglaló esetén a kézirat elejére kérünk egy rövid (max. 1.000 karakteres) összefoglalót is, amely a főbb megállapításokat, eredményeket tartalmazza.

FORMA

A szöveget 2,5 cm-es margók között, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávval írva, az MS WORD bármelyik változatában elmentve kérnénk.

A főszöveg a szerző(k) neve és a cím (alcím) után következik.

A szövegben három címfokozatnál többet lehetőleg ne használjanak (fett, fett dőlt, normál dőlt).

Kérjük, hogy a kiemeléseket is ezzel a három fokozattal jelöljék.

Irodalmi hivatkozás

Az irodalmi hivatkozás ne lábjegyzetben történjék, hanem a szövegben: a megfelelő helyen zárójelben a szerző(k) neve, a megjelenés éve, szó szerinti idézet esetében az oldalszám. Pl.: (Arany 1963, 16)

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy minden hivatkozott mű szerepeljen a főszöveg után következő bibliográfiában.

Ábrák, táblázatok, grafikonok

Az ábrákat és táblázatokat külön számozzák (pl.: 1. ábra), és minden esetben jelöljék meg a forrást. (Ha a szerző maga készítette, akkor „saját szerkesztés”, ill. „saját számítás”.) Az ábráknak és a táblázatoknak is adjanak címet. A címet és a számot az ábra vagy táblázat alatt, középen helyezzék el.

Az ábrák készítésénél mindig vegyék fontolóra, hogy a lapunk nyomtatott kiadása fekete-fehér, tehát ha az ábrában túl sok a szín, érdemesebb a táblázat mellett dönteni, vagy szövegesen közölni az adatokat.

Az ábrák, grafikonok alapját képező táblázatokat, szövegeket külön Excel fájlban kérjük megküldeni.

Képek, fotók

A cikkekhez tartozó képeket, fotókat jpeg formátumban, min. 300 dpi képfelbontással küldjék be.

FELHASZNÁLT IRODALOM

A bibliográfiai tételek a szerzők vezetékneve szerinti ábécésorrendben következnek, ha a művet a szerkesztő(k) jegyzi(k), a név/nevek után zárójelben a „szerk.” vagy megfelelő nyelven e rövidítés szerepel; a szerző nélküli művek – névelő nélküli – címük szerint sorolódnak be. Háromnál több szerző esetén az első szerzőt tüntetjük fel, majd et. al. rövidítés következik.

A név, nevek után szerepel a kiadás évszáma zárójelben, utána kettőspont, majd a mű címe kurzívval, a végén ponttal. Utána a kiadás helye, a kiadó neve, ha meghatározott oldalra utaltunk, akkor annak a száma.

Minta:

Weber, Max (1992): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, Cserépfalvi.

Ross, John A. (1982) (ed.): International Enciclopedia of of Population. 1-2. vols. New York, Free Press.

Periodikumok esetében a folyóirat (napilap) nevét kurziváljuk, majd megadjuk az egyértelmű azonosításhoz szükséges adatokat.

Minta:

Lévi-Strauss, Claude: Montaigne és az újvilág. Holmi, 1996. január. 68–75. p.

Internetes hivatkozásnál kérjük, hogy adják meg a honlap pontos címét, majd zárójelben az utolsó letöltés dátumát.

Kérjük szerzőinket, hogy adják meg, milyen módon (végzettség, foglalkozás, munkahely, beosztás) szeretnének szerepelni a „Szerzőink” rovatban. Kérjük, a kapcsolattartás elősegítése érdekében közöljék elérhetőségeiket (telefonszám, mobilszám, e-mail cím).

Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segítik munkánkat.

 

A GONDOSKODÁS szerkesztőbizottsága

 

Visszatérés a Folyóiratunk menüponthoz.